Charles

Charles 4.6

View all the HTTP, HTTPS and SSL traffic between the PC and the Internet
Người dùng đánh giá
4.3  (486 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
4.6.1 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
XK72 Ltd

Debug proxy applications by monitoring all the requests, responses and HTTP headers that are transmitted between your computer and the visited Internet websites .

Charles là một ủy quyền HTTP / bộ kiểm soát HTTP / Ủy Quyền Dự Trữ cho phép một nhà phát triển xem tất cả lượng truy cập HTTP và SSL / HTTPS giữa các máy của họ và Internet. Điều này bao gồm các yêu cầu, hồi đáp và các đầu trang HTTP (cái chứa đoạn dữ liệu cookies và thông tin tiền bộ nhớ).

Tóm tắt đánh giá

Ưu điểm

  • Dễ sử dụng
  • Nhiều tính năng
  • Làm việc với cả HTTP và HTTPS
  • Các điểm nghỉ cho phép bạn thay đổi một yêu cầu trước khi nó được gửi

Nhược điểm

  • Giá quá cao với những người có sở thích
Thông tin được cập nhật vào: